НОВИНИ

Световен ден на здравето

29views

Световният ден на здравето се отбелязва на 7 април всяка година.

Той е основан през 1950 г. от Световната здравна организация (СЗО) с цел да се повиши осведомеността за значението на здравето за всички хора.

Всяка година СЗО определя тема за Световния ден на здравето, която фокусира вниманието върху важен здравен проблем.

Темата за 2024 г. е “Моето здраве, мое право”.

Тази тема подчертава значението на правото на всеки човек на здраве.

СЗО призовава за действия за:

  • Осигуряване на достъп до качествени здравни грижи за всички хора, независимо от тяхното финансово положение, етническа принадлежност или пол.
  • Насърчаване на здравословния начин на живот чрез превенция на заболяванията и насърчаване на здравословното хранене и физическата активност.
  • Защита на околната среда от замърсяване, което може да има негативно влияние върху здравето на човека.

Световният ден на здравето е чудесна възможност да се замислим за собственото си здраве и за здравето на хората около нас.

Можем да отбележим този ден по много начини:

  • Да се информираме за важните здравни проблеми.
  • Да се ангажираме с дейности, които насърчават здравословния начин на живот.
  • Да подкрепим организации, които работят за подобряване на здравните грижи по света.

Нека заедно се борим за по-здравословен свят!

Росен Димитров
THE BEST DEEP & HOUSE MUSIC!