НОВИНИ

Нова функция в ChatGPT

23views

OpenAI представи нова функция за редактиране на изображения, генерирани от DALL-E 3, директно в ChatGPT.

Потребителите вече могат да добавят, премахват или подобряват маркираната част в текстовото поле на редактора, като задават желаните параметри.

Инструментът за избор на мобилното приложение ChatGPT позволява по-бързо управление на изображенията чрез маркиране на области с пръст.

Друга полезна интеграция е библиотеката от предварително зададени артистични стилове, която може да се използва за вдъхновение и подобряване на креативността.

Тази актуализация прави DALL-E 3 още по-гъвкав и удобен инструмент за създаване на уникални визуализации.

Росен Димитров
THE BEST DEEP & HOUSE MUSIC!