fake-news
ВАЖНОТО

77% от българите са облъчвани с фалшиви новини

77% от активните в интернет българи в някакъв момент от живота си са попадали на фалшиви новини. Това сочи онлайн проучване на Нилсен Адмосфер България и Български Национален Панел.

Според него 92% от хората отчитат фейковете като сериозен проблем в днешния медиен свят. Само 9% от анкетираните твърдят, че никога не са срещали фалшива новина в медиите, а 14% са отговорили, че не знаят.

Много от респондентите са сигурни, или почти сигурни, че са способни да разграничат фалшивите от истинските новини – това са 56% от активните в интернет българи, взели участие в проучването.

Най-уверени в способността си да разпознават фалшивите новини са хората на възраст между 45 и 54 години (65% от тях са отговорили, че могат да ги разпознаят).

Наред с това, мъжете (64%) са малко по-уверени в това отношение от жените (48%).

18% или почти всеки пети обаче признават, че не могат да различават фалшивите от истинските новини, или ако това им се е случвало е било рядко.

Rosen Dimitroff
the authorRosen Dimitroff
live@sweetradio.online

Вашият коментар