Tulenovo
#ХУБАВОЕ

Скалният мост на Тюленово вече е природен феномен

Скалният мост на Тюленово вече е природна забележителност. Той наподобява арка между морето и сушата. Статутът му е обявен със заповед на екоминистъра.

Скалният мост в землището на с. Тюленово, община Шабла, е обявен за природна забележителност. Заповедта е на основание чл. 39 във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за защитените територии и писмо на Община Шабла от 08.07.2019 г. с цел опазването му.

Площта на природната забележителност е 2,424 дка. В границите на Скалния мост са забранени строителството, с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образования; писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки; поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци. Нарушителите се наказват съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии, се посочва в заповедта.

Природната забележителност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Rosen Dimitroff
the authorRosen Dimitroff
live@sweetradio.online

Вашият коментар