elektrobus
#ХУБАВОЕ

Перник купува електробуси

Община Перник ще закупи нови електробуси с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 20014-2020“.

Проектът цели подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт. С новите превозни средства ще се намалят нивата на фини прахови частици и азотни окиси.

Ще бъдат закупени 5 електрически автобуса със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване на линия номер 16. Ще се изградят кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси в депото в кв. „Църква“.

Освен подобряване на екосредата, с новия транспорт ще се намали и потреблението на енергия, уточняват от общината.

Rosen Dimitroff
the authorRosen Dimitroff
live@sweetradio.online

Вашият коментар